Tineke Porck - RUIMTE

De ‘Shifts’ van Tineke Porck. In een recensie n.a.v. een tentoonstelling in 2021 beschrijft Jurjen K. van der Hoek uit Heerenveen de serie ‘Shifts”. 

“….Concreet en grijpbaar, tastbaar hoewel het een wissel trekt op de geest. Abstract werk beschouw je niet zomaar, terwijl het ook niet simpelweg kan ontstaan. Er gaat voor kijker en maker een periode van conformeren aan vooraf. Wennen aan het beeld, groeien naar een enkelvoudig verbeelden. Langs elkaar schuivende vlakken, shifts noemt ze die zelf, waarbij lijnstukken als lassen lijmen en de vierkanten bijeen en uit elkaar houden. Een regelmatige herhaling van het vierkant in eendere verhouding met dezelfde grootte, dat is wat het is. Rechtop staand, maar ook wel gekanteld waardoor een dynamische compositie ontstaat. …..De lijnen worden onderbroken, zijn korter dan de zijden van het vierkant, waardoor er gaten vallen. De leemtes werken mee in het resultaat. Zijn opvallend aanwezig en even belangrijk als de dichte delen…… 

Monochromie en herhaling, ritme en regelmaat. Je ziet het terug in het klare beeld van Porck, het zuivere vierkant en de scherpe lijn. De heldere kleuren en de begrijpelijke vormgeving. Een basis, een thema om op te variëren. De kunstenaar doet dat veelvuldig en grondig. Ieder experiment met verbinding, ruimte en structuur heeft een sprekende uitkomst. De vlakken zijn in contact met elkaar, spreken eenzelfde beeldtaal en zijn homogeen als groep. Met een eenduidige kleur, monotoon, slechts het lijnenspel kan afwijken in tint. Dan wanneer deze meegaan in de tint van de vierkanten, maakt de schaduw in het spel er een ongelijksoortig beeld van. 

Het is een speurtocht, een onderzoek naar hoe ruimten en structuren op elkaar inwerken. Samengaan of elkaar schijnbaar tegenstaan. …Het is plussen en minnen. ….”

Bekijk een deel van haar beschikbare werk alvast via onze webshop.

Informatie

Vanaf:
Donderdag 23 maart 2023
Tot en met:
Dinsdag 18 april 2023

Waar:
Voorhoutgalerie

Opening:
Zaterdag 25 maart 2023 om 15:00 uur

Opening door:
Jetteke Bolten-Rempt, oud-directeur Museum De Lakenhal

Kunstenaar