Tineke Porck

de werken uit mijn nieuwe serie 'Shifts' zijn zg. "sculptural paintings". De serie is onderdeel en uitkomst van mijn specifieke en jarenlange onderzoek (vanaf 1989) binnen de conceptueel-concrete beeldende kunst.
Al mijn werk draait om verbinding, ruimte en structuur. In deze serie onderzoek ik het effect van verschuiving van identieke vormelementen en de betekenis van kleur, horizontaliteit en verticaliteit. In mijn werk is als het ware de synergie tussen de afzonderlijke elementen en de ruimte bepalend voor de beleving. Ook de specifieke structuur van de oppervlakte van het werk of delen daarvan draagt hiertoe bij.

Schilderij en ruimte worden samen tot een constructie.

Tentoonstellingen