Voorjaarssalon & Jacob Hartog Prijs 2023

Tijdens de Voorjaarssalon kunnen alle kunstenaarsleden van Pulchri Studio hun meest recente werken tonen en daarmee meedingen naar Jacob Hartog Prijs (t.w.v. €2.500,-) die ook dit jaar weer vriendelijk ter beschikking zal worden gesteld door de Jacob Hartog Stichting. Het doel van de Jacob Hartog Stichting is het bevorderen van de beoefening van en de belangstelling voor de beeldende kunst, vooral de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de grafiek. Dit gebeurt door de jaarlijkse toekenning van een prijs aan een kunstenaarslid van Pulchri Studio in Den Haag.  De jury bestond dit jaar uit: Ton van Kints (winnaar 2022), Margje Bijl, Joop Polder, Marko Klomp en Marieta Reijerkerk q.q.

De Voorjaarssalon heeft zich uitgestrekt over alle bovenzalen van Pulchri Studio. Er zijn maar liefst 258 kunstwerken ingeleverd door 154 kunstenaars. Wegens de grote verscheidenheid van disciplines en stijlen, als ook de hoge kwaliteit van het ingezonden werk zag de jury zich voor een moeilijke taak geplaatst. Door het volgen van een nauwlettend juryprotocol, bleven na de eerste ronde het maximaal mogelijk aantal kunstwerken over. Daarna stegen er door het toekennen van punten al gauw een aantal werken boven de andere uit. De jury baseerde zich bij hun beoordeling op verschillende criteria zoals artistieke zeggingskracht, de technische vaardigheid, een commentaar op de actualiteit en de relatie tussen vorm en inhoud. Er werd uitgebreid over de werken gediscussieerd en uit een laatste selectie werden uiteindelijk drie genomineerden gekozen:

Genomineerde: Hendrik Duijn met het werk The weary world (Mesdagzaal)

Wat opvalt is het witte vlak. De contradictie tussen het witte vlak en de manier waarop het geschilderd is, trekt je oog richting het werk. De drie obscure beelden zijn dermate schemerig of aangetast zodat de voorstellingen bijna niet te lezen zijn. De kunstenaar doet eigenlijk drie verschillende ingrepen in iedere voorstelling. In het ene zet hij het klassieke landschap of stilleven in het donker. In het andere doet hij een visuele aantasting door daar het hoge contrast van het witte vlak aan toe te voegen. En in het laatste deconstrueert hij het beeld zodanig aan dat je je afvraagt wat er van de voorstelling over blijft.

Genomineerde: Pien Hazenberg met het werk The art of rebellion (Hardenbergzaal)

Door te kiezen voor een goedkope poster van een zeefdruk van het Campbell’s soepblik van Andy Warhol, wat een icoon uit de moderne kunstgeschiedenis is, en daar soep aan toe te voegen, wordt de kijker op het spoor gezet van het vraagstuk over de waarde van ons culturele erfgoed. Daarnaast simuleert ze op een ironische wijze de activistische protesten die recentelijk in musea wereldwijd plaatsvonden, waarbij cultuurgoed wordt ingezet als breekijzer om de publieke opinie te beïnvloeden. De actualiteit in het werk van Pien Hazenberg wordt erg gewaardeerd door de jury.

Genomineerde: Annelies Landsman met het werk Boetsja vrouw (Mesdagzaal)

De technische kruisbestuiving tussen het gebruik van snelle fotografie en het ambachtelijke borduren verhoogt de beleving van het werk. De kunstenaar zet het moment daardoor extra stil en lijkt daarmee troost of hoop te willen bieden aan de personen op de foto’s en daarmee misschien aan alle slachtoffers van deze oorlog.

DE WINNAAR VAN DE JACOB HARTOG PRIJS 2023:

Pien Hazenberg met het werk The art of rebellion.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 01 april 2023
Tot en met:
Zondag 30 april 2023

Waar:
Mesdagzaal
Weissenbruchzaal
Hardenbergzaal

Opening:
Zaterdag 01 april 2023 om 17:00 uur

Let op:
Op 5 april zijn de Mesdag- & Hardenbergzaal vanaf 14:00 uur gesloten vanwege een verhuring. Op Eerste Paasdag is Pulchri Studio gesloten. Op Tweede Paasdag is Pulchri Studio geopend. Op 13 en 20 april is de Weissenbruchzaal de hele dag gesloten vanwege verhuringen. Op Koningsdag is Pulchri Studio gesloten.

Kunstenaars