Tineke Vulto

Hoewel het alledaagse stille leven, van vrucht en groente zwijgt, spreekt zij zonder woorden een krachtige, eigen taal, uitgesproken en uitbundig in vorm, kleur en textuur. De enorme soortenrijkdom, die ons tegenwoordig omringt, is een afspiegeling van de wereld waarin wij leven. In allerlei stadia; geschild, gesneden, gedroogd, toont zij ons steeds weer een ander gezicht.

Geplaatst in een plat vlak, is de uitdaging in verf, op andere schaal, monumentale ruimtelijke, gelaagde composities met dieptewerking te creëren. Getekend naar levend model, zijn de tekeningen, een traag, groeiproces, zoals de vrucht aan de boom , de groente in en op de aarde.
In haar nauwgezette weergave gaat het Tineke Vulto om de waarde van dit stille leven op zichzelf, zoals het zich aan haar voordoet, de intensiteit van de kleur, de grillige vorm, de tekening op de huid, de onregelmatigheid daarin, of juist het repeterende patroon, het formaat en de verschillende verschijningsvormen, het spel van licht en schaduw die uit deze vormen ontstaat. Het gaat daarbij om een soort schoonheid die niet gemaakt is, maar in alle stadia en verschijningsvormen , op zichzelf bestaat.

“De menselijke beschavingsgeschiedenis is nauw verbonden met de cultivatie van voedsel. Sporen hiervan zijn overal te vinden ook heel dicht bij huis. Deze diep menselijke geschiedenis heeft voor mij een bepaalde eeuwigheidswaarde , die ik ontroerend vind. Het Stille Leven Leeft , ook in moderne, snel draaiende tijden. Of juist daarom”, aldus Tineke Vulto.

Tentoonstellingen

Impressies

Hoogstampeer Betuwe Foto Bariet afdruk 100 x 150 cm

Herinnering aan het Huis van de Vijg Tekening op textiel 170x230 cm

Leven en Dood van de Vijg 106 x 156 cm

Het Proeven van de Vijg 40 x 50 cm

Oogst van een Wandeling in Frankrijk 75 x 100 cm

Gevonden Amandeltak Spanje

Schillen Beurre Hardy Olieverf/linnen 40 x 150 cm

Huid Beurre Hardy Olieverf /linnen 105 x 150 cm

Profiel Beurre Hardy Olieverf 40 x 150 cm