Tineke Vulto

Hoewel het alledaagse stille leven, van vrucht en groente zwijgt, spreekt zij zonder woorden een krachtige, eigen taal, uitgesproken en uitbundig in vorm, kleur en textuur. De enorme soortenrijkdom, die ons tegenwoordig omringt, is een afspiegeling van de wereld waarin wij leven. In allerlei stadia; geschild, gesneden, gedroogd, toont zij ons steeds weer een ander gezicht.

Geplaatst in een plat vlak, is de uitdaging in verf, op andere schaal, monumentale ruimtelijke, gelaagde composities met dieptewerking te creëren. Getekend naar levend model, zijn de tekeningen, een traag, groeiproces, zoals de vrucht aan de boom , de groente in en op de aarde.
In haar nauwgezette weergave gaat het Tineke Vulto om de waarde van dit stille leven op zichzelf, zoals het zich aan haar voordoet, de intensiteit van de kleur, de grillige vorm, de tekening op de huid, de onregelmatigheid daarin, of juist het repeterende patroon, het formaat en de verschillende verschijningsvormen, het spel van licht en schaduw die uit deze vormen ontstaat. Het gaat daarbij om een soort schoonheid die niet gemaakt is, maar in alle stadia en verschijningsvormen , op zichzelf bestaat.

“De menselijke beschavingsgeschiedenis is nauw verbonden met de cultivatie van voedsel. Sporen hiervan zijn overal te vinden ook heel dicht bij huis. Deze diep menselijke geschiedenis heeft voor mij een bepaalde eeuwigheidswaarde , die ik ontroerend vind. Het Stille Leven Leeft , ook in moderne, snel draaiende tijden. Of juist daarom”, aldus Tineke Vulto.

Tineke Vulto

Tentoonstellingen

Impressies

Het Proeven van de Mango, Barietafdruk

Leven en Dood van de Mango, collage Tekeningen , Foto

Het Huis van de Mango, Tekening

Frieslander, Olieverf/Linnen

Zoete Aardappel, Olieverf/linnen

Organische Sculptuur Frieslander

Dadelovervloed Fotografiek

GFT Bananenschil ,Tekening