Tineke Vulto - Schatten van de wereld

Hoewel het alledaagse stille leven, van vrucht en groente zwijgt, spreekt zij zonder woorden een krachtige, eigen taal, uitgesproken en uitbundig in vorm , kleur en textuur. De enorme soortenrijkdom, die ons tegenwoordig omringt, is een afspiegeling van de wereld waarin wij leven. In allerlei stadia; geschild, gesneden, gedroogd, toont zij ons steeds weer een ander gezicht.

Geplaatst in een plat vlak, is de uitdaging in verf, op andere schaal,  monumentale ruimtelijke, gelaagde composities met dieptewerking te creëren.  Getekend naar levend model, zijn de tekeningen, een traag, groeiproces, zoals de vrucht aan de boom , de groente in en op de aarde. In mijn nauwgezette  weergave gaat het mij om de waarde van dit stille leven op zichzelf, zoals het zich aan mij voordoet: de intensiteit van de kleur,  de grillige vorm, de tekening op de huid, de onregelmatigheid daarin, of juist het repeterende patroon, het formaat en de verschillende verschijningsvormen, het spel van licht en schaduw die uit deze vormen ontstaat.  Het gaat mij daarbij om een soort  schoonheid die niet  gemaakt is, maar in alle stadia en verschijningsvormen, op zichzelf bestaat. 

De menselijke beschavingsgeschiedenis is nauw verbonden met de cultivatie van voedsel. Sporen hiervan zijn overal te vinden ook  heel dicht bij huis. Deze diep menselijke geschiedenis heeft voor mij een bepaalde eeuwigheidswaarde, die ik ontroerend vind. Het stille leven leeft, ook in moderne, snel draaiende tijden. Of juist daarom.

In deze tentoonstelling toon ik werk uit mijn inmiddels omvangrijke  stilleven oeuvre  over eetbare flora van all over the world. Dit getoonde  werk is gemaakt  tijdens een werkverblijf in de Caraïbische tropen; gevonden, geplukt, gekregen, gezocht en gekocht.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 11 januari 2020
Tot en met:
Zondag 02 februari 2020

Waar:
Weissenbruchzaal

Kunstenaar