Caroline Koenders

Een wereld ligt verscholen achter simpele vormen. Op mijn prenten lijkt er soms niets meer te zien dan een samenspel tussen cirkel en ellips. Maar deze eenvoudige vormen roepen een verstilde ruimte op.

Over de mezzotint:
Achter het zwart schuilt het wit, achter de massa de lichte ruimte. De mezzotint, of zwarte kunst, is een grafische techniek waarbij gewerkt wordt van zwart naar wit, van donker naar licht. Het zijn de halftonen (mezzo-tinten) waarmee je een mysterieus schemergebied kunt scheppen. Meer dan 25 jaar werk ik als graficus met deze arbeidsintensieve, langzame maar mooie techniek. Het licht uit het donker tillen, dat is het.

Kunst gaat voor mij over zingeving van het menselijk bestaan, terwijl in de natuurwetenschappen de wetmatigheden van de materie centraal staan. Het wel of niet aanvaarden van het “waarom” in een werkhypothese voor biologie of natuurwetenschappelijke kosmologie gaat voorbij aan de vraag naar de zin van het zijn en naar het onderscheid tussen het zijn en het niets. Zowel de oerknaltheorie als de "beginloosheid" van de materie geven geen antwoord op de vraag waarom materie überhaupt existeert. Dat onmeetbare vorm trachten te geven. Niet religieus, niet spiritueel maar omdat dit mijn instrument is en ik niet anders kan.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies

Mezzotint Moebius 60x80 cm incl. lijst

Mezzotint Lemniscaat 60x80 incl lijst

Mezzotint Meteoron 70x120 cm incl lijst

Mezzotint Bassin 70x120 incl lijsy

Mezzotint Neo 2 50x50 incl lijst

Mezzotint 50 x 41 de ring van Polycrates

Mezzotint 41 x 26 cm. Pithos 2