Paul Nassenstein

Nassenstein maakt zowel zeer klein werk op papier als schilderijen op groot formaat. In het kleine werk, tekeningen en gouaches, geven de details zich vaak pas bij nauwkeurige bestudering prijs. Soms is het gebruik van een vergrootglas handig om het goed te zien. Naarmate het werk in formaat toeneemt worden kleur en narratieve elementen tot een meer basaal niveau teruggebracht en gaat het monumentale en ruimtelijke een belangrijkere rol spelen in het werk.

Fatalisme, het onontkoombare en het schijnbaar nutteloze van ons handelen wordt vaak met relativerende humor in beeld gebracht. Taferelen worden geplaatst in een theatrale setting waarin het artificiële van de voorstelling nog eens extra benadrukt wordt. Diverse onderwerpen kunnen daarbij de revue passeren in het werk zoals bijvoorbeeld de haat /liefde verhouding met de kunstwereld of het kolonialisme. Maar ook sport in on-alledaagse situaties of verwijzingen naar de kunstgeschiedenis worden vaak als metafoor opgevoerd.

Nassenstein is reeds 20 jaar werkzaam als autonoom schilder en tekenaar en werkte gedurende die tijd aan een eigenzinnig oeuvre. Hij ontving diverse prijzen waaronder Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst en de Prix de Rome tekenen. Zijn werk is te zien in diverse galerieën en op beurzen in binnen- en buitenland .

Tentoonstellingen

Impressies