Najaarssalon & Van Ommeren - De Voogtprijs 2018

Op zaterdag 22 september wordt om 17.00 uur in Pulchri Studio de jaarlijkse  Najaarssalon geopend. Alle Pulchri-leden kunnen hiervoor werk inzenden en meedingen naar de Van Ommeren de Voogt Prijs, die ook dit jaar weer vriendelijk ter beschikking werd gesteld door de Van Ommeren de Voogt Stichting. De jury bestaat dit jaar uit: Anna de Voogt (Van Ommeren de Voogt Stichting), Frans de Leef (q.q.), Paul Combrink, Wieke Terpstra en Mia Westerhof. De dag voor de opening heeft de jurering plaatsgevonden, waarbij een winnend werk is uitgekozen. Deze wordt bij de opening bekend gemaakt en de prijs uitgereikt door Anna de Voogt. Naast het prijzengeld van maar liefst € 5.000,- krijgt de prijswinnaar samen met de genomineerden een tentoonstelling aangeboden bij Pulchri Studio van de Van Ommeren de Voogt Stichting. Hieronder vindt u het juryrapport.

De Najaarssalon van 2018 heeft zich ook dit jaar weer uitgestrekt over alle bovenzalen van Pulchri Studio. Er zijn zo’n 228 kunstwerken ingeleverd door maar liefst 148 kunstenaars. Door de grote verscheidenheid van disciplines en stijlen, als ook de hoge kwaliteit van het ingezonden werk zag de jury zich voor een moeilijke taak geplaatst. Dat bleek toen bij de eerste juryronde het maximale aantal kunstwerken geselecteerd waren. Door het volgen van een nauwlettend juryprotocol, stegen er al gauw een aantal werken boven de andere uit. Dat waren er zeven. Er werd uitgebreid over deze werken gediscussieerd en uit een derde selectie werden uiteindelijk drie genomineerden gekozen. De genomineerden zijn (op alfabetische volgorde):

Genomineerde No. 1: Margje Bijl: Hair as in August

Het werk wordt als heel eigen en subtiel omschreven door de juryleden. Door naar de rand van abstractie te gaan ontstaat een spannend beeld. Vanwege de eenvoud en een goede opbouw van de tekening ontstaat een extra dimensie. Ook speelt de structuur van het papier een grote rol in het getekende beeld en andersom. Zijn het golven of is het haar?

Genomineerde No. 2: Sandra Thie: Blue Socks

Dit kwetsbare en teer uitgevoerde schilderij raakt de jury. Er valt in het materiaalgebruik een lichtheid te ontwaren die lijkt te verwijzen naar de kwetsbaarheid van het afgebeelde onderwerp. De frictie die daardoor ontstaat wordt door de jury als spannend omschreven. Compositorisch is er mooi gewicht gegeven aan de wankelheid en het ongemak van het schilderij door de achtergrond.

Genomineerde No. 3: Paul Nassenstein: Beeldenstorm

Het werk blijft de jury boeien, men wil terugkeren en nieuwe details ontdekken. Het werk wordt interessant, humorvol en ruimtelijk genoemd. Ruimte is er voor eigen inleving en invulling van verhaal. Mede door de fijnzinnige hand van de kunstenaar zijn er vele ontwikkelingen te ontdekken in het werk. Het werk is meerduidig te noemen in zijn materie waardoor een gelaagdheid ontstaat. De titel Beeldenstorm kan ook slaan op de grote hoeveelheid beelden die men ziet. Op subtiele wijze is er ruimte in het werk aangebracht. 

De winnaar van de Van Ommeren de Voogt Prijs 2018 is geworden Paul Nassenstein.


Informatie

Vanaf:
Zaterdag 22 september 2018
Tot en met:
Zondag 14 oktober 2018

Waar:
Mesdagzaal
Weissenbruchzaal
Hardenbergzaal

Opening:
Zaterdag 22 september 2018 om 17:00 uur

Opening door:
Anna de Voogt, Van Ommeren - De Voogt Stichting & Frans de Leef, voorzitter Pulchri Studio.

Kunstenaars