Victor Schalkwijk

Mijn ideeën ontstaan door beelden en berichten in de media en mijn leefomgeving. Confrontaties tussen persoonlijke levenssfeer en gebeurtenissen op wereldniveau spelen voor mij een belangrijke rol. Foto’s maken en verzamelen is het startpunt van het uitwerken van ideeën. Hierbij gebruik ik ook de analoge en digitale fotoarchieven die ik heb opgebouwd. De relatie tussen analoge en digitale fotografie is ook een belangrijk aspect van mijn werk.

Met de analoge en digitale foto’s uit mijn archief en nieuw analoog en digitaal fotomateriaal, maak ik constructies die unica zijn. De constructies zijn een aanpassing van de collagetechniek. Ik gebruik de computer om met digitale foto’s en scans, 2 dimensionale, gelaagde beelden te maken.

Tentoonstellingen

Impressies