Rien Jansen

Ik schilder op een wit paneel. Dit wit speelt een belangrijke rol bij het eindresultaat. Ik breng, op het wit, een laagje grijs aan. Deze wordt later, op die plekken in het schilderij die lichter moeten zijn, weer verwijderd.
De werken zijn geschilderd in dunne lagen tempera verf, welke -meer dan olieverf- puur pigment bevat.

Het zijn geen kostbare voorwerpen die ik gebruik. Soms een sobere opstelling, soms hun overvloed in het kader opgesloten maar altijd in een strenge ordening. Vaak van bovenaf gezien. Herkenbaarheid van de objecten is geen doel op zich, de ruimte waarin ze zich bevinden is onbepaald.

Door beïnvloeding van de lichtinval krijgen slechts gedeelten van de opstelling volledig licht. Tezamen vormen deze elementen een marginale realiteit en accentueren ondanks hun veelheid leegte.

Tentoonstellingen

Impressies