Jacobien de Korte

Mijn autonome werk ontstaat vanuit persoonlijke gevoelens en ervaringen. Op verstilde, introverte wijze tracht ik begrippen uit te drukken zoals vervreemding, eenzaamheid, mysterie en melancholie. Deze zijn voor ieder mens in meer of mindere mate herkenbaar. Met het streven naar wederzijdse herkenbaarheid, hoop ik troost en begrip te bieden, alsook te vinden. Het printen van mijn werk op fine art papier is hierbij een belangrijk onderdeel van het proces.

Werk is geëxposeerd in Nederlandse musea en galeries en in diverse landen: Italië (Vicenza), Engeland (Londen), Frankrijk (Excedeuil), Portugal (Lissabon), Tiradentes (Brazil). Voor 2023 ben ik door het European Cultural Centre uitgenodigd voor deelname aan de architectuur biennale.

Mijn werk in Pulchri:
Naast tijdelijke tentoonstellingen in de zalen, hangt er in de hal doorlopend klein werk van mij, dat regelmatig wordt gewisseld of aangevuld.

Intervieuw: https://www.youtube.com/watch?v=tYhih4ji1Ak&t=2s

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies