Margje Bijl

Tien jaar geleden begon ik mijn project ‘Reflections on Jane Morris’, geïnspireerd door een foto van een vrouw waarin ik mijzelf herkende. Zij leefde van 1839-1914 en was de vrouw van William Morris. Als muze en geliefde van Rossetti, Pre-Raphaelitisch kunstenaar, zijn er veel schilderijen en tekeningen van haar gemaakt. Deze dienden als bronmateriaal voor mijn beeldend werk. Met mijn eigen foto’s, tekeningen, schilderijen, collage’s en teksten onderzocht ik wie de mysterieuze vrouw op de foto was. Thema’s als identiteit, tijdsgeest en schoonheidsideaal vormden een rijke voedingsbodem.

Een kader dat ik in mijn huidige tekenwerk heb losgelaten. De enige overgebleven referentie naar Jane Morris is haar kapsel dat ik als uitgangspunt neem. Ik teken een netwerk van lijnen en grijswaarden, die in hun lichtste vorm nauwelijks meer te onderscheiden zijn van de vezels in het papier. Millimeter voor millimeter ontstaat een wereld waarin het tekenplezier de rol van de muze heeft overgenomen.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies