Ans de Groot

Haar werk, schilderijen met olieverf op linnen, is figuratief maar niet realistisch, al benaderen sommige uitgewerkte details dit wel. Het is een fictieve wereld, maar ontleend aan de werkelijkheid. Met haar verbeeldingskracht komt zij tot een vaak anekdotische weergave van de werkelijkheid, die vorm krijgt tijdens het schilderen. De schilderijen zijn transparant geschilderd in vaak meerdere lagen over elkaar, waarbij kleur een belangrijke factor is.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies