Greta Cune

Cune is gefascineerd door het wonder dat zich dagelijks voor haar voltrekt. Zij ziet wat iedereen zou kunnen zien maar niet ziet. Door goed te observeren en vervolgens te componeren maakt Cune uitsneden die de realiteit abstraheren, die het alledaagse tot een stil spektakel maken. In haar werk zoekt zij de tegenstelling, tussen natuur en kunstmatigheid, tussen orde en chaos, tussen glad en ruw, tussen recht en krom, tussen opzet en toeval, en telkens tracht zij de onderliggende structuur, de organisatie van het wonder bloot te leggen. Het bijzondere van Cune's werk is dat de beschouwer wordt uitgenodigd gezamenlijk de analyse op te stellen. Voor wie zich de moeite getroost is dit werk toegankelijk en een plezier om in meegenomen te worden. De ambachtelijke vertaling – in foto, tekening, prent of textiel – van dit esthetisch en intelligent oeuvre is uitstekend maar onnadrukkelijk en als vanzelfsprekend.

Tentoonstellingen

Impressies