Elsa Hartjesveld

Het werk van Elsa Hartjesveld bestaat hoofdzakelijk uit tekeningen en schilderijen. Soms maakt zij ook ruimtelijk werk. Aan haar schilderijen lagen aanvankelijk vooral persoonlijke herinneringen en ervaringen ten grondslag. Bloemen, planten en organische vormen, desolate landschappen, lege kamers en matrassen, jurken, kettingen, dieren, een koelkast of een wasbak, maar ook caravans, barbies en poedels en portretten van haar familieleden zijn thema's die werden (en worden) gebruikt in haar schilderijen. Deze onderwerpen vormden het medium waardoor gevoelens en denkbeelden werden uitgebeeld. Bijvoorbeeld met haar schilderijen van levensgrote barbiepoppen en strakgetrimde koningspoedels: daarin lijkt zij commentaar te willen geven op het artificiële karakter van de heersende schoonheidscultus.

Soms voldoet alleen al een vorm of een kleur van een object zozeer dat het een aanleiding vormt een werk te willen maken. Momenteel verbeeldt zij naast haar gebruikelijke schilderwijze ook een onderzoek inzake filosofische vraagstukken betreffende zowel het materiële als het immateriële, het verschijnen en verdwijnen van bewustzijnsvormen, de veelheid en verscheidenheid binnen de eenheid. Die beleving wordt vertaald via minimalistische technieken, tekeningen, vaak zonder kleur en binnen een basisvorm. Beperking in vorm of kleurgebruik vormt voor haar een uitdaging om tot de kern te komen.

Tentoonstellingen

Webshop