Dana LaMonda

Dana La Monda is een fotografe en kunstenaar die beelden vindt, die alleen door haar gevonden kunnen worden door haar uiterst persoonlijke en integere manier van werken.

In haar werk en projecten van de afgelopen jaren laat zij zich opnemen en onderdompelen in een bijzondere subcultuur waar zij meedoet als een volwaardig lid van een familie of van het management van een bedrijf met een niet-alledaagse missie, een bordeel bijvoorbeeld voor het project The Velvet Zone. Dit participerend onderzoek, letterlijk meeleven en meedoen in het project-onderwerp, is voor Dana LaMonda essentieel om de juiste ongedwongen sfeer te creëren waarin de essentie van zo’n specifieke bestaansnucleus zich laat vastleggen zonder ruis van over-bewuste participanten. Niet het decor of decorum voor buitenstaanders wordt dan in beelden gevonden en vastgelegd door Dana LaMonda maar het echte leven in de binnenwereld van een ongewone biotoop.

Dana La Monda heeft een unieke aanpak die haar werk een onmiskenbaar Dana-stempel meegeeft maar vooral een spontane openheid en oprechte interesse in mensen, waarmee ze leefwerelden ontsluit die voor ons als toeschouwer en buitenstaander anders onverbiddelijk gesloten blijven. Dana La Monda laat ons meekijken en binnenkijken omdat ze binnengelaten is en het vertrouwen van die binnenwerelden niet beschaamt. Haar werk straalt zo van binnen naar buiten en viceversa.

Tentoonstellingen