Maria Gruppelaar

Net als in het leven zelf spelen onvoorspelbaarheid en toeval een belangrijke rol in het werk van Maria Gruppelaar. Het resultaat is onvoorzien, maar in eerste aanleg is er ook opzet in het spel want over aanpak en werkproces wordt wel degelijk nagedacht.

Misschien niet altijd heel lang, want zonder spontaniteit kan het leven niet worden geleefd: "Ik weet wel wat er gebeurt maar niet precies wat het resultaat wordt. Juist dat boeit me. Daarbij is het zelden perfect. Butsen en kwetsuren maken het interessant."

Gruppelaar werkt met tempera vanaf 2019 vanwege de enorme zeggingskracht, op triplex, op katoenpapier en op doek, dat ze veelal combineert met resthout uit bouwcontainers als drager. Dat treft, want in Den Haag, waar ze woont en werkt, wordt altijd wel ergens iets verbouwd: "De schoonheid van verval en de sporen die de tijd achterlaat. Afbraak heeft meestal ook de belofte van iets nieuws in zich. Er gaat iets open en er ontstaat ruimte voor andere ontwikkelingen."

Het is intiem werk en de betekenis ligt in de geest van de kijker.

Tentoonstellingen

Impressies

Off White 2020

Underlayment 2020

Tempera on paper 2019

Surface Area 2021

Into the box 2021