André van Lier

Voor de kunstenaar André van Lier is de vorm, en in het bijzonder de geometrische vorm, het uitgangspunt van zijn werk. Het gaat om concrete kunst, kunst, die niet verwijst naar enige vorm van werkelijkheid. Wiskundige vormen als driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel en ellips spelen daarbij een rol. Zijn huidige werk draait om die ellips. Over de lange as van de ellips en loodrecht op deze as tekent hij vier lijnen, waarmee hij de ellips in drie gelijke delen verdeelt.

Tentoonstellingen

Impressies