Mariska Karto

Fotografisch kunstenaar Mariska Karto (Paramaribo, 1971) heeft roots in Suriname en Indonesië, maar groeide op in Delft. De rijke geschiedenis van de klassieke schilderkunst is haar grootste inspiratiebron.
Zonder de geschiedenis is er wat Mariska Karto betreft geen heden, zonder het heden geen toekomst en zonder toekomst geen dromen.

Mariska’s werk laat op een droomachtige wijze, de verbinding zien met een andere niet zichtbare wereld.
In deze verbinding wordt de taal gesproken die we allemaal kennen. Menselijke emoties zoals verlangen, onschuld, verwachting, kwetsbaarheid en melancholie.
Dark en light zijn beiden aanwezig in het werk. Niet als strijd maar om de balans te kunnen bewaken.
Light zorgt voor verlichting, dark zorgt voor verdieping in het leven.
Mariska laat op droomachtige wijze de worsteling van de balans van het leven zien.

Mariska’s dynamische landschappen en moderne fresco’s zijn hypercollages die de verhalen van onze tocht door het leven vertellen. Niet dat van één persoon maar het verhaal van onze wereld, de oude én de nieuwe. Actuele kwesties zoals klimaatopwarming, vervuiling en xenofobie worden op een esthetische manier onder de aandacht gebracht waardoor ze zachtjes in ons bewustzijn landen. De creatie van deze hypercollages kost al snel zes tot twaalf maanden. Ieder persoon en elk stukje landschap in deze immense werken wordt door Karto afzonderlijk gefotografeerd en later aan elkaar gemonteerd tot een vloeiend geheel, waarin je na lang kijken nog steeds nieuwe elementen blijft ontdekken.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies