Meriam Windmeijer

Het werk van Meriam Windmeijer gaat over kwetsbaarheid en transformatie, bloei en verval. Zo verbeeld zij in haar installaties de vergankelijkheid en de cycli van het leven en lopen in haar foto’s realiteiten door elkaar heen. Het gaat om de overgangen en om de andere wereld tussen leven en dood tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid.

Tentoonstellingen

Impressies

Het laatste hemd

Schoonmoeder

Schoonheid zit van binnen

Liefde overwint alles