Gerard Albertsboer

Het werk van Gerard Albertsboer is een voortdurende zoektocht naar een expressieve verbeelding van vorm, lijnenspel en kleur in een nieuwe realiteit.

Gerard Albertsboer probeert in zijn werk de toeschouwer mee te nemen naar een nieuwe realiteit. Dit doet hij door het abstraheren van de werkelijkheid met behulp van fotografische technieken en extreme kadering. Regelmatig kiest hij onderwerpen die op zich al aanleiding geven tot een andere, abstracte realiteit. Beeldbewerking casu quo manipulatie wordt af en toe toegepast, maar nooit als doel op zich gebruikt.

Gerard Albertsboer: "Of ik me nu in de natuur of in de stedelijke omgeving bevind, mijn oog wordt altijd getrokken door het samenspel van vormen, kleuren, lijnen, licht en donker. Mijn foto’s, vooral die van de gebouwde wereld, neigen soms naar abstractie, naar een andere verbeelding van de werkelijkheid."

Tentoonstelling

Webshop

Impressies