Meer over Dimitrios Xanthopoulos

Dimitrios Xanthopoulos
Working Together (2023)

€ 2.850,00 Kunstwerk kopen

Kunstwerk wordt niet verzonden, alleen af te halen bij Pulchri Studio.

Informatie

Techniek

Schilderij
(gemengde techniek op canvas)

Afmetingen

100 x 100 (cm)

Gesigneerd

Handtekening aan de achterkant

Gespreid betalen?

Informeer bij ons voor meer informatie over deze regeling.

Contact

Omschrijving

In the heart of a 1 x 1 meter canvas, "Working Together" captivates with its intricate dance of oxidized copper and vibrant paint, giving rise to a visual symphony of interconnectedness. This awe-inspiring artwork reveals a complex structure that celebrates the harmonious collaboration of diverse elements, echoing the essence of unity and teamwork. Every brushstroke and interwoven line expresses the power and beauty that emerges when individuals come together, intertwining their strengths and talents to create something greater than themselves. "Working Together" invites viewers to embrace the inherent strength found in collective efforts, reminding us that unity can forge a path towards limitless possibilities.

In het hart van een 1 x 1 meter doek betovert "Working Together" met zijn intrigerende dans van geoxideerd koper en levendige verf, wat resulteert in een visuele symfonie van onderlinge verbondenheid. Dit adembenemende kunstwerk onthult een complexe structuur die de harmonieuze samenwerking van diverse elementen viert en de essentie van eenheid en teamwork weerspiegelt. Elke penseelstreek en verweven lijn drukt de kracht en schoonheid uit die ontstaat wanneer individuen samenkomen en hun krachten en talenten verstrengelen om iets groter dan henzelf te creëren. "Working Together" nodigt kijkers uit om de inherente kracht te omarmen die schuilt in collectieve inspanningen en herinnert ons eraan dat eenheid een pad kan banen naar onbegrensde mogelijkheden.

Meer van Dimitrios Xanthopoulos