Meer over Dimitrios Xanthopoulos

Dimitrios Xanthopoulos
In Motion (2023)

€ 750,00 Kunstwerk kopen

Kunstwerk wordt niet verzonden, alleen af te halen bij Pulchri Studio.

Informatie

Techniek

Object

Afmetingen

20 x 34 x 9 (cm)

Gesigneerd

Handtekening aan de achterkant

Gespreid betalen?

Informeer bij ons voor meer informatie over deze regeling.

Contact

Omschrijving

Immerse yourself in the dynamic world of ‘In Motion’, a one-of-a-kind handmade and handpainted ceramic artpiece by artist Dimitrios Xanthopoulos. This captivating work captures the essence of movement and draws the viewer into a narrative of constant motion. Inspired by the ever-changing glaciers, Xanthopoulos skillfully crafts a piece that evokes a sense of fluidity and energy. With intricate brushwork and meticulous attention to detail, ‘In Motion’ invites you to experience the mesmerizing dance of shapes and forms, transporting you to a realm where the boundaries between art and life blur. Lose yourself in the captivating allure of this remarkable artpiece, as it brings to life the dynamic forces that shape our world.

Dompel jezelf onder in de dynamische wereld van ‘In Motion’, een uniek met de hand gemaakt en beschilderd keramisch kunstwerk van kunstenaar Dimitrios Xanthopoulos. Dit betoverende werk vangt de essentie van beweging en neemt de kijker mee in een verhaal van constante dynamiek. Geïnspireerd door de altijd veranderende gletsjers, creëert Xanthopoulos met vaardigheid een stuk dat een gevoel van vloeibaarheid en energie oproept. Met intrigerend penseelwerk en nauwgezette aandacht voor detail nodigt In Motion je uit om de betoverende dans van vormen en figuren te ervaren, waardoor je wordt meegenomen naar een rijk waar de grenzen tussen kunst en leven vervagen. Laat jezelf verliezen in de fascinerende aantrekkingskracht van dit opmerkelijke kunstwerk, terwijl het de dynamische krachten tot leven brengt die onze wereld vormen.

Meer van Dimitrios Xanthopoulos