Chrisje van der Heyden-Ronde

Chrisje van der Heyden-Ronde, geboren te Vlijmen, is kunstschilder. Zij heeft haar opleiding genoten aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg, waar vooral haar docent Roel Herfst zijn vakmanschap en kennis van de verbeelding heeft overgedragen.

Na de Academie is zij Cultuurwetenschappen gaan studeren om onderzoek te kunnen doen naar het beroep kunstschilder en de rol hiervan in de samenleving. Hierdoor is een grote liefde voor wijsheid ontstaan die een eigen filosofie heeft opgeleverd als fundament voor schilderijen en hun onderwerpen.

Getransformeerd realisme is een term die het werk het beste typeert. Figuratief werk met abstracte overwegingen waardoor een eigen stijl is ontstaan. De olieverf schilderijen hebben de mens als thema. Mensen in relatie tot elkaar, tot de samenleving, tot religie, spiritualiteit, muziek, geschiedenis, literatuur en filosofie. Als bronnen zijn de middeleeuwen belangrijk, een kosmische visie, het humanisme enz. Door het bestuderen van de traditie ontstaat een historisch bewustzijn en een universeel denken wat van wezenlijk belang is. Daarnaast geeft inzicht in de psychologie een bewustwording van mens en ziel waardoor het werk verdiept wordt. Dit alles wordt meegenomen in onderwerpkeuze, compositie, vorm, kleurgebruik en plasticiteit. Naast het beschouwende en de verstilling wordt gezocht naar nieuwe metaforen. En naar verbondenheid tussen mens en omgeving zonder dat ze aan tijd en plaats gebonden zijn. Als een spiegel van deze tijd met het verlangen naar de terugkeer van de mens.

Tentoonstellingen