Kirsten Bosma

Kirsten Bosma (°1998) studeerde in 2020 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (NL).

In mijn praktijk onderzoek ik verborgen of onzichtbare machtsstructuren. Structuren die verweven zijn met banale systemen, geopolitieke infrastructuur en alledaagse menselijke massabewegingen. Mijn werk positioneert zich op het gebied van 'esthetische journalistiek' - wat een kritisch gebruik van documentaire technieken en journalistieke methoden impliceert die de mechanismen van kunst en media kunnen openen. Het is dus op onderzoek gebaseerd, sprekend over onderwerpen uit de echte wereld en reflecterend op het medium fotografie. Ik streef het verlangen na om de complexiteit van macht te begrijpen, om een glimp van begrip te geven.

En dit alles om het vermogen tot betrokkenheid te vergroten, wat de sleutel is tot onze democratie.
______

Kirsten Bosma (b.1998) graduated in 2020 from the Royal Academy of Arts, The Hague (NL).

In my practice, I explore hidden or invisible structures of power. Structures that are weaved into banal systems, geopolitical infrastructure and everyday human mass movement. My work positions itself in the realm of ‘aesthetic journalism’ — implying a critical use of documentary techniques and journalistic methods which can open up the mechanisms of art and media. It is thus research based, in depth and simultaneously speaking of real world topics as well as reflecting on the medium of photography. I pursue the desire to understand the complexities of power, in order to provide glimpses of comprehension.

And this all, to increase the ability to engage, which is key to our democracy.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies