Rogier Willems

Rogier Willems (1969) is ruim 30 jaar portretschilder, hij woont en werkt nabij Amsterdam. Zijn stijl, die hij zelf omschrijft als 'gelaagd realisme met een rauw randje’, komt tot uiting in zowel zijn schilderijen als zijn houtsnedes. Opdrachten doet hij bij hoge uitzondering want schilderen betekent voor hem de absolute vrijheid.
Naast zijn kunstenaarschap doceert Willems en geeft hij masterclasses en portretworkshops in binnen- en buitenland. Samen met Pieternel Linssen is hij in 2021 de opleiding Portretmeesters begonnen. Een 2-jarig opleidingstraject vanuit zijn atelier in Weesp. Rogier is lid van de Haagse kunstenaarsvereniging Studio Pulchri en exposeert met regelmaat. Willems is 25 jaar actief als decorontwerper, scenograaf en grafisch vormgever voor diverse theatergezelschappen.

Rogier Willems (1969) is a portrait painter for over 30 years and lives and works near Amsterdam. His style, which he describes as 'layered realism with a raw edge', is reflected in both his paintings and his woodcuts. He seldom accepts commissions because painting means the upmost freedom to him. .
Willems regularly gives masterclasses and portrait workshops in the Netherlands and abroad. Together wit Pieternel Linssen he founded in 2021 the painting course Portretmasters. A two-year training program, from his own studio in Weesp. He is a member of The Hague artists' association Studio Pulchri and exhibits on a regular base. For 25 years, he has been active as a set designer, scenographer and graphic designer for various theater companies.

Tentoonstellingen

Impressies