Hoe kan ik Try Out lid worden

Om jongere kunstenaars de gelegenheid te geven kennis te maken met Pulchri Studio, bestaat het Try Out lidmaatschap. Dit is eenmalig bestemd voor kunstenaars onder de 40 jaar, die niet eerder lid zijn geweest van Pulchri Studio. Indien u wordt toegelaten als Try Out lid is het volgende van toepassing:

 • De Try Out is geldig voor de duur van een jaar na inschrijving. Na dat jaar kunt u desgewenst meedoen met een reguliere ballotage voor het kunstenaar lidmaatschap
 • U ontvangt een uitnodiging voor een rondleiding voor nieuwe leden
 • Vier maal ontvangst van Pulchri Magazine, Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor exposities
 • U kunt gebruikmaken van alle sociëteitsactiviteiten
 • U mag een introducé meenemen naar de sociëteit
 • U kunt deelnemen aan de Voor- en Najaarsalons, maar kan niet meedingen naar de Jacob Hartogprijs en de Van Ommeren de Voogtprijs
 • Mogelijklijkheid tot huren van expositieruimte na beoordeling door tentoonstellingscommissie
 • De houder van de Try Outpas is geen lid van Pulchri zoals omschreven in de statuten.
 • U heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering
 • Er is geen automatisch recht op lidmaatschap na afloop van een jaar. Dit moet worden aangevraagd via de gebruikelijke procedure bij de Ballotagecommissie
 • De kosten voor de Try Out lidmaatschap bedragen € 50,- (voor de duur van een jaar) + € 10,- voor de ledenpas

Aanvraag kunstenaar lid worden

Vier keer per jaar vindt een ballotage plaats. Om te balloteren, stuur het onderstaande formulier en betaal € 35,- op rekeningnummer NL12INGB0000028807 op naam van Pulchri Studio, onder vermelding van de datum van de ballotage en uw naam. Na ontvangst van uw verzoek en betaling ontvangt u een bevestigingsbrief.