Maayke Schuitema

Als telg uit een kunstenaarsfamilie werd mij verteld dat artiesten geacht werden deel uit te maken van de voorhoede; “kunstenaars zijn verplicht om zich aan ‘grensoverschrijdende onderwerpen’ te wagen. Zolang de kunst maar schuurt, in beweging blijft en wrevel opwekt; geëngageerd is”. De vrijheid van seksuele expressie daarin was een groot goed. Zo leerde ik al vroeg dat je zelfs in een abstract schilderij een naakte vrouw kon zien.

Tentoonstellingen

Impressies