De academie uit, de wereld in - Tweedejaarsstudenten KABK

Wij vormen een groep van vijfentwintig kunstenaars, allemaal bezig met onze bachelor Fine Arts aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Als opkomende internationale creatievelingen willen we ons werk graag delen met een bredere kunstgemeenschap.

Om dit te bewerkstelligen organiseren we van 20 t/m 24 maart 2024 een groepstentoonstelling in de Weissenbruchzaal van Pulchri Studio. We willen zien welke transformatie het werk ondergaat zodra het in een andere context geplaatst wordt, buiten de invloedssfeer van academische kaders. Welke dialogen ontstaan er tussen de verschillende werken en kunstenaars? Hoe gaat het publiek reageren op het werk en welke effecten hebben dat al? Wellicht is een andere interpretatie aanleiding voor het bewandelen van een volledig nieuw pad! Bezoekers van Pulchri en het bredere publiek van galeries en andere kunstacademies zijn doorgaans niet aanwezig binnen een schoolomgeving. Deze andere blik heeft veel potentie ons vooruit te brengen.

Dit moment biedt daarnaast ook de gelegenheid ons te verdiepen in de curatie en het exposeren, iets waar wij tot op heden nog niet actief mee in aanraking zijn gekomen. Deze werelden zijn van cruciaal belang voor onze artistieke praktijk, zowel nu als in de toekomst. De mogelijkheid om kunstruimtes te leren begrijpen en inzicht te krijgen in organisatorische aspecten zullen van onschatbare waarde zijn voor onze toekomstige activiteiten, niet alleen binnen Den Haag, maar overal waar kunst een rol speelt.

Informatie

Vanaf:
Woensdag 20 maart 2024
Tot en met:
Zondag 24 maart 2024

Waar:
Weissenbruchzaal