Nederlandse Kring van Beeldhouwers - 100 jaar - Beeldreflecties

In het jaar 2018 bestaat de Nederlandse Kring van Beeldhouwers precies 100 jaar. In een eeuw tijd is de Kring gegroeid van een vakbond voor beeldhouwers naar een eigentijds netwerk van individuele leden. In al die jaren is één activiteit constant gebleven: het presenteren van de leden en hun werk in tentoonstellingen door het hele land.

Ook nu, 100 jaar later, is dat niet anders. Een grootse jubileum tentoonstelling, “Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later ”, is volop in voorbereiding in Pulchri Studio, Den Haag. Zonder uitzondering zullen in die tentoonstelling nieuwe beelden getoond worden. De kunstwerken in de jubileumtentoonstelling bespiegelen een eeuw beeldhouwgeschiedenis. Curator Jeroen Damen selecteerde voor deze tentoonstelling zeven beelden uit de afgelopen 100 jaar. Die beelden kregen het predicaat ‘signaalbeeld’, omdat ze een belangrijke verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maken.

100 Leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers waren bereid om zich door deze signaalbeelden te laten inspireren en een nieuw kunstwerk te maken. In de tentoonstelling zullen de nieuwe beelden worden getoond als pendanten van de signaalbeelden. Dit betekent een reflectie op de huidige beeldhouwkunst ten opzichte van de beeldhouwkunst honderd jaar eerder. Ontwikkelingen worden zichtbaar, historische criteria worden opnieuw getoetst en er zal blijken in hoeverre de eigentijdse visie nog wordt gefundeerd door de ooit geformuleerde waarden.

De selectie van de signaalbeelden is alleen gericht op kantelmomenten en kwaliteit, ongeacht de vraag of de maker ooit lid was van de Kring. Zo toont de Nederlandse Kring van Beeldhouwers ook haar openheid naar buiten. Ze is niet alleen gericht op het werk van haar eigen leden, maar denkt actief na over wat zij overal in de beeldhouwkunst waarneemt. De Kring voert niet een eigen sculpturaal programma en bezet geen voorkeursstandpunt, maar baseert haar toelatingsbeleid juist op diversiteit en op kwaliteit. Deze twee criteria krijgen nu de kans om aan het licht te treden.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 05 mei 2018
Tot en met:
Zondag 24 juni 2018

Waar:
Mesdagzaal
Weissenbruchzaal
Hardenbergzaal

Opening:
Dinsdag 08 mei 2018 om 14:30 uur

Opening door:
H.K.H. Prinsen Beatrix

Kunstenaars