Gineke Zikken

Gineke Zikken schildert heldere landschappen met klare lijnen op een nuchtere en Nederlandse manier. De harmonie en schoonheid vindt Gineke Zikken vaak op onverwachte plekken. Figuratief, helder en met kracht schotelt ze ons haar wereld voor. Akkers, bomen, velden, boten, bruggen, containers en stranden. Door Zikken wordt dit vereenvoudigd tot soms bijna abstracte schilderijen. De mens zelf is bijna altijd afwezig. We zien zijn sporen, de rechte lijnen in het land.

Bij de stapels containers is de invloed van de mens overdonderend en bij de zeeën moeten we het met een paaltje of een wachtend strandscherm doen. Het landschap zet ze op het doek naar haar hand door de keuze van het onderwerp, haar standpuntbepaling en haar manier van werken. Met een paletmes maakt ze strakke composities in zachte kleuren, altijd op zoek naar rust en evenwicht, wars van dramatiek of effectbejag.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies