Ho Young (Danny) Choi

Video- en installatie kunstenaar uit Zuid-Korea. Afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag. Zijn video-installaties laten, pulserend op het ritme van indringende beats, een fascinerende opeenvolging van beelden en teksten zien waarin hedendaagse en diep-persoonlijke levensvragen rondkolken. Het is het perfecte samenspel van geluid en beelden dat van begin tot eind blijft boeien en getuigt van groot artistiek vakmanschap.

Tentoonstellingen

Impressies

Screenshot Only a twisted tumor can achieve immortality (2019)

Screenshot Only a twisted tumor can achieve immortality (2019)

Screenshot Only a twisted tumor can achieve immortality (2019)

Screenshot Only a twisted tumor can achieve immortality (2019)

Screenshot Only a twisted tumor can achieve immortality (2019)

Screenshot 2019 still busy (2019)

Screenshot 2019 still busy (2019)

Screenshot 2019 still busy (2019)

Screeshot Daddy is busy (2018)

Screeshot Daddy is busy (2018)

Screeshot Daddy is busy (2018)