Richard de Vrijer

Richard de Vrijer (1948), beeldhouwer pur sang. Hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam (1970-1976) en aan de Rijksakademie te Amsterdam (1976-1978). Zijn werk wordt vaak gekenmerkt door de mythologische en historische figuren. Naast vrij werk in brons en steen voert hij veel opdrachten uit voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen: beelden, portretten, reliëfs en penningen.

Zijn thema’s komen veelal uit mythologie, de literatuur en de Commedia dell’arte. De commedia dell’arte is een vorm van improvisatietheater dat uit Italië stamt. Het was vooral populair van de zestiende tot de achttiende eeuw. Een andere benaming voor het genre is commedia delle maschere, naar de gebruikte maskers. De commedia dell'arte combineerde serieuze en komische elementen. Tegenover de "geleerde" komedie, die aan de hoven en academies door gelegenheids(amateur)spelers werd opgevoerd, belichaamde het de scenische volkshumor.

Richard de Vrijer

Tentoonstellingen

Webshop

Impressie

Atelier