Piet Warffemius

Piet Warffemius is in staat om met een paar sobere vormen sterke beelden neer te zetten die zich vastbranden op je netvlies. De combinaties en herhalingen van vormen die hij kiest, zijn even simpel als doeltreffend. Daarbij is de schoonheid die zich openbaart het best te omschrijven als schuchter introvert en fijnzinnig gelaagd.

Het werk van Warffemius gaat over de natuur, met name bomen en planten. De brons/stalen sculpturen zijn sterk geabstraheerd maar ook monumentaal evenwichtig en poetisch, sober en stoer.
De schilderijen van de laatste tijd zijn juist veel lichter en vrijer geworden. Licht en transparantie zijn hier zeer belangrijk.

Tentoonstellingen

Impressies