Organisatie

Voor contact en informatie mail naar info@pulchri.nl of bel 070 346 17 35.

Het bestuur van Pulchri Studio is als volgt samengesteld:

Ed van der Kooy voorzitter
Louw van Sinderen secretaris
Danielle van Emmerik penningmeester
Ria Doolaard lid en voorzitter sociëteitscommissie
Jiri Nieuwenhuis lid en voorzitter ballotagecommissie
Sebastiaan Split lid en voorzitter tentoonstellingscommissie
Liesbeth Stinnissen lid en vicevoorzitter tentoonstellingscommissie

Samenstelling & contactpersonen commissies per 1 juli 2023:

Ballotagecommissie, voor de toelating van kunstenaarsleden:
Jiri Nieuwenhuis

Sociëteitscommissie, voor zaken betreffende de sociëteit:
Ria Doolaard - sooscommissie@pulchri.nl

Tentoonstellingscommissie, voor tentoonstellingen in Pulchri Studio:
Sebastiaan Split

Commissie Exploitatie, adviseert over exploitatie en personeelszaken:
Irene van Geest

Commissaris tekenzalen, is belast met de gang van zaken in de tekenzaal:
Aldrik Sluis

Financiële Commissie, voert periodieke controles uit en adviseert de Algemene Ledenvergadering:
Bert Wolting

Pulchri Magazine

4 keer per jaar verschijnt het Pulchri Magazine. Een blad gewijd aan de beeldende kunst in Pulchri Studio en daarbuiten. Leden van Pulchri Studio krijgen het thuis gestuurd. Indien u interesse heeft kunt u zich op het blad abonneren. Het magazine is ook los te koop bij de receptie van Pulchri Studio.

De samenstellers van het blad zijn:

Hoofdredactie:
Marose Boersma

Redactie:
Wim van Cleef, Margreet Hofland, Michael Toorop

Vaste medewerkers:
Arja van den Berg, Simon Koene, Leo Onderwater

Medewerkers Pulchri Studio

Zakelijk manager
Karla Verpoort - karla@pulchri.nl

Financiële administratie
Ingrid Nieuwenhuis - ingrid@pulchri.nl

Secretariaat
Verena Stevels - info@pulchri.nl
Sandra Heerlijn - info@pulchri.nl

Galerie
Thomas van Haren - galerie@pulchri.nl & Public Relations pr@pulchri.nl, webshop@pulchri.nl
Ariëlle van Eijsden - galerie@pulchri.nl
Froukje Zandvliet - info@pulchri.nl
Valentina Gal - galerie@pulchri.nl

Technische Dienst
Loek Prins - werkplaats@pulchri.nl
Stephan Ruigrok - werkplaats@pulchri.nl
Rogier Cloïn - werkplaats@pulchri.nl

Archief
Marti van Spronsen - info@pulchri.nl

Vertrouwenspersoon
vp@pulchri.nl
Doel en functie vertrouwenspersoon

Verder werken er ca. veertig vrijwilligers in wisseldiensten.

Verenigingszaken

U kunt onderstaande bestanden lezen door er op te klikken.