Organisatie

Voor contact en informatie mail naar info@pulchri.nl of bel 070 346 17 35.

Het bestuur van Pulchri Studio is als volgt samengesteld:

Marieta Reijerkerk voorzitter
Michael Toorop secretaris
Danielle van Emmerik penningmeester
Mieke Pennock lid en voorzitter sociëteitscommissie
Lia Harkes lid en voorzitter ballotagecommissie
Ed van der Kooy lid en voorzitter tentoonstellingscommissie
Susan de Kruiff lid en vicevoorzitter tentoonstellingscommissie

Samenstelling & contactpersonen commissies per 1 juni 2021:

Ballotagecommissie, voor de toelating van kunstenaarsleden:
Lia Harkes

Sociëteitscommissie, voor zaken betreffende de sociëteit:
Mieke Pennock

Tentoonstellingscommissie, voor tentoonstellingen in Pulchri Studio:
Ed van der Kooy

Commissie Exploitatie, adviseert over exploitatie en personeelszaken:
Irene van Geest

Commissaris tekenzalen, is belast met de gang van zaken in de tekenzaal:
Aldrik Sluis

Financiële Commissie, voert periodieke controles uit en adviseert de Algemene Ledenvergadering:
Bert Wolting

Pulchri Magazine

4 keer per jaar verschijnt het Pulchri Magazine. Een blad gewijd aan de beeldende kunst in Pulchri Studio en daarbuiten. Leden van Pulchri Studio krijgen het thuis gestuurd. Indien u interesse heeft kunt u zich op het blad abonneren. Het magazine is ook los te koop bij de receptie van Pulchri Studio.

De samenstellers van het blad zijn:

Hoofdredactie:
Marose Boersma

Redactie:
Wim van Cleef, Margreet Hofland, Gerry Mehrtens, Michael Toorop

Vaste medewerkers:
Arja van den Berg, Frans de Leef, Simon Koene, Leo Onderwater

Medewerkers Pulchri Studio

Zakelijk manager
Karla Verpoort - karla@pulchri.nl

Financiële administratie
Ingrid Nieuwenhuis - ingrid@pulchri.nl

Secretariaat
Irene Nolet - irene@pulchri.nl & info@pulchri.nl
Verena Stevels - verena@pulchri.nl & info@pulchri.nl
Froukje Zandvliet - info@pulchri.nl

Galerie
Thomas van Haren - galerie@pulchri.nl & Public Relations pr@pulchri.nl
Ariëlle van Eijsden - galerie@pulchri.nl
Irene Nolet - galerie@pulchri.nl

Technische Dienst
Erik Roessingh van Iterson - werkplaats@pulchri.nl
Loek Prins - werkplaats@pulchri.nl
Stephan Ruigrok - werkplaats@pulchri.nl

Archief
Marti van Spronsen - info@pulchri.nl

Verder werken er ca. veertig vrijwilligers in wisseldiensten.

Verenigingszaken

U kunt onderstaande bestanden lezen door er op te klikken.