Michael

De tentoonstelling ´Michael´ is een expositie met een strik erom heen, een geschenk van Pulchri Studio aan haar scheidende secretaris. Een mooie gelegenheid om een expositie samen te stellen uit een onmetelijk kunstaanbod. Zoiets als een kind in de snoepwinkel. Het is een mix geworden van werk van schilders uit een ver verleden, leden die al decennia lid zijn en kunstenaars die slechts enkele weken lid zijn. Het accent ligt op figuratief werk en het abstracte werk valt op door de creativiteit en het kleurgebruik.

Kleur is de interpretatie van je hersenen van de signalen die je ogen afgeven wanneer er licht binnenkomt. Kleur zorgt niet alleen voor een visuele prikkel, maar ook voor een emotionele ervaring. Kleur kan de manier waarop wij denken beïnvloeden, maar ook hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen.

De kleine dertig werken tonen een grote diversiteit aan expressie en media en zijn voor Christa en Michael Toorop stuk voor stuk kunst. Kunst hoeft niet altijd een kritische reflectie op de wereld te zijn, maar is in essentie een bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Deze expositie viert de verscheidenheid en de liefde voor de kunst en onze kunstenaarsvereniging. Per slot van rekening is ons motto: Ars longa, vita brevis. Sommige werken zijn uit eigen collectie, maar het merendeel zoekt nog een liefdevol huis. 

In deze tentoonstelling is werk te zien van: Mance van Beers, Marianne Blokland, Théophile de Bock, Loek Bos, Florence Fernhout, Marijke Gémessy, Arjan van Gent, Eppe de Haan, Loes Haverkort, Joop van ´t Hoenderdaal, Rob van Klaveren, Nanna de Klerk, Ton Klop, Martin Koole, Ed van der Kooy, Susan de Kruiff, Guillaume Lo-A-Njoe, Sientje Mesdag van Houten, Victor Muller, Jan Naezer, Jiri Nieuwenhuis, Joop Polder, Marieta Reijerkerk, Anne-Lize Reuter, Jan Toorop, Willem Veerman, Michel Verhoef en Frieda van Voorst en Hans Willink. 

Informatie

Vanaf:
Woensdag 17 januari 2024
Tot en met:
Zondag 18 februari 2024

Waar:
Klinkenberggaleries

Opening:
Zaterdag 20 januari 2024 om 17:30 uur

Opening door:
Ed van der Kooy, kunstenaarslid en Michael Toorop, voorheen bestuurslid

Stamppottenbuffet:
Op 20 januari om 18.30 uur is er in de Louis XV zaal (bij voldoende aanmeldingen) een stamppottenbuffet. U kunt zich hiervoor aanmelden door € 22,- over te maken naar rek.nr.: NL88 RABO 0302 5956 94 t.n.v. Museum Catering bv, o.v.v. Toorop 20 januari

Kunstenaars