Verwacht

7 mrt 2015 t/m 26 mrt 2015
Frans Hollaardt 1916 - 1993 / Klinkenberggalerie I, Klinkenberggalerie II
7 mrt 2015 t/m 29 mrt 2015
ABSTRACT '15 / Hardenbergzaal, Weissenbruchzaal
7 mrt 2015 t/m 25 mrt 2015
HIDDEN BEAUTIES / Voorhoutgalerie
7 mrt 2015 t/m 29 mrt 2015
Kunst en Ruimte / Mesdagzaal
28 mrt 2015 t/m 27 apr 2015
Irene van den Bos en Gemma Vermeulen / Voorhoutgalerie
28 mrt 2015 t/m 26 apr 2015
The Sparkling Rhythm of the Primes / Tuingalerie
28 mrt 2015 t/m 26 apr 2015
Fairy Tales / Klinkenberggalerie I, Klinkenberggalerie II