Dorothee Bavinck

In het werk van Dorothee Bavinck zien we vaak het onderweg zijn, verre horizonten waarin de nietigheid van het menselijk bestaan en de grootsheid van de natuur tot uitdrukking komen.

De creativiteit van Dorothee wordt gevoed door de grootsheid en de onmetelijkheid van de wereld, van zeeën en landschappen. In die immense ruimte ervaart ze de kwetsbaarheid van het mensdom, de vergankelijkheid, de verlatenheid, en dood. Het thuiskomen is voor haar weg van huis zijn.

Tentoonstellingen

Impressies