Dick van der Kooij

Vanuit het constructivisme, gevolgd door de Stijl en het Bauhaus en o.a. geïnspireerd door kunstenaars zoals Sol Le Wit, Daniel Buuren en Donald Judd, maak ik ruimtelijke constructies van karton en hout, geschilderd in heldere kleurstellingen waarin alle sporen van een persoonlijk handschrift c.q. menselijk ingrijpen zijn verbannen. Mijn werken worden, volgens een vooropgezet idee met elementaire vormen, zoals rechthoeken, vierkanten en driehoeken, gemaakt. Allemaal beeldende middelen die niet direct verwijzen naar de ons omringende realiteit of werkelijkheid. Zij zijn ontwikkeld met de gedachte, dat een kunstvoorwerp een onafhankelijk of autonoom product is en dus naar niets anders verwijst dan naar zichzelf. Deze gedacht werd voor het eerst geformuleerd door de Leidse kunstenaar en theoreticus Theo van Doesburg in 1929. Volgens van Doesburg behoefde kunst niet de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid weer te geven, anti-mimesis, m.a.w. kunst komt niet voort uit de natuur maar uit de geest van de kunstenaar en diende om die reden dan ook niet op de natuur te lijken, en der halve dan ook abstract te zijn. Al deze opvattingen en gedachtes vormen mede de basis van mijn werken. Het gaat mij, om de presentie van het werk zelf, zijn luciditeit en ruimtelijkheid.

Kort samengevat, mijn kunst is geen vorm van een zekere schoonheid of esthetiek, maar meer èèn van een innerlijke ervaring of beleving. Voor mij is het de macht en de kracht van het enige juiste en goede, de ethiek.

Tentoonstellingen

Impressies