Bas van Vlijmen

We leven in een tijd waarin de vraag gesteld wordt naar het transhumane, waarin het consumentisme bloeit maar het economische model eronder uitgeput is, waarin het onbegrip in de samenleving groeit en waarin grote grensoverschrijdende ecologische kwesties onze aandacht opeisen. Die tijd vraagt om het opnieuw doordenken van alles wat zo klaar en onomstotelijk lijkt te zijn in onze kunstmatige wereld van mensen, constructies, technieken en afsprakensystemen. Kernthema’s van dat onderzoek zijn kennisdomeinen, informatie, protocollen, verbindingen en interactiepatronen.

Impressies